Laatst geplaatste reacties

Geplaatst op Zo. 25 februari 2018 om 17:56
door John Jansen
Weektekst: Zacharia 1:3 / NBV 3 ‭‭Zeg nu tegen het volk: “Dit zegt de ‭HEER‭ van de hemelse machten: Keer teru …
Geplaatst op Zo. 11 februari 2018 om 18:45
door John Jansen
Weektekst: Psalmen 18:29 / NBV met u storm ik af op een legerbende, ‭met mijn God beklim ik de hoogste ‭muur‭. …

Adresgegevens

Baptistengemeente 'Het Lichtbaken'
Baljuwstraat 3A
1785 SB, Den Helder
0223-631587

info@bghetlichtbaken.nl

http://www.abcgemeenten.nl/

Agenda

Dienst
Zo. 24 november 2019 om 10:00
Groeigroepen
Wo. 27 november 2019 om 19:30
Dienst
Zo. 01 december 2019 om 10:00
Dienst
Zo. 08 december 2019 om 10:00
Dienst
Zo. 15 december 2019 om 10:00
Dienst
Zo. 22 december 2019 om 10:00

Als gemeente Het Lichtbaken hebben we een aanbiddingsteam dat de muziek in de diensten verzorgt. Het doel van dit team is God groot te maken door Hem te verhogen d.m.v. het zingen van liederen in de gemeente. Het aanbiddingsteam ziet het zingen en spelen in de gemeente dan ook als een bediening van God.
Net als in het oude testament waar de Levieten van God de opdracht kregen om Zijn volk voor te gaan in aanbidding, zien wij als team ook duidelijk de opdracht van God hierin.

Muziek in de gemeente van Jezus Christus is belangrijk. God kan mensen aanraken door het zingen van liederen. Als wij Jezus centraal stellen in de diensten en ons hart en oog gericht houden op Hem kan God grote dingen doen tijdens de aanbidding.

Als aanbiddingsteam zijn we niet alleen maar bezig met het zingen van liederen, wij besteden ook tijd aan gebed en studie. Voorafgaand aan de repetitie lezen wij met elkaar een bijbelgedeelte en houden aansluitend met elkaar een bidstond, waarbij wij alle dingen waar wij dagelijks mee te maken hebben van ons af kunnen zetten en ons willen richten op God en aan Hem alle eer willen geven die Hem toekomt.

"U Heer, zal ik loven onder alle volken,
Over U zingen voor alle naties.
Hemelhoog is Uw liefde,
Tot aan de wolken reikt Uw trouw.
Verhef U boven de hemelen, God,
Laat Uw glorie heel de aarde vervullen."

Psalm 57:10-12

Elk jaar, in oktober, gaan een aantal leden van het aanbiddingsteam naar een conferentie van Hillsong in Londen. We worden daar altijd erg opgebouwd door de muziek en de preken die daar worden gehouden.

Boven alles kunnen wij niet in onze bediening staan als Jezus niet centraal staat in ons leven en daar willen wij als muziekteam van getuigen elke keer weer opnieuw.

Namens het aanbiddingsteam,
Jan Frans Kor