Laatst geplaatste reacties

Geplaatst op Zo. 25 februari 2018 om 17:56
door John Jansen
Weektekst: Zacharia 1:3 / NBV 3 ‭‭Zeg nu tegen het volk: “Dit zegt de ‭HEER‭ van de hemelse machten: Keer teru …
Geplaatst op Zo. 11 februari 2018 om 18:45
door John Jansen
Weektekst: Psalmen 18:29 / NBV met u storm ik af op een legerbende, ‭met mijn God beklim ik de hoogste ‭muur‭. …

Adresgegevens

Baptistengemeente 'Het Lichtbaken'
Baljuwstraat 3A
1785 SB, Den Helder
0223-631587

info@bghetlichtbaken.nl

http://www.abcgemeenten.nl/

Agenda

Dienst
Zo. 20 oktober 2019 om 10:00
Groeigroepen
Wo. 23 oktober 2019 om 19:30
Dienst
Zo. 27 oktober 2019 om 10:00
Dienst
Zo. 03 november 2019 om 10:00
Dienst
Zo. 10 november 2019 om 10:00
Dienst
Zo. 17 november 2019 om 10:00
Bericht toevoegen

John Jansen
Zo. 25 februari 2018 om 17:56
Weektekst:

Zacharia 1:3 / NBV
3 ‭‭Zeg nu tegen het volk: “Dit zegt de ‭HEER‭ van de hemelse machten: Keer terug naar mij, dan zal ik naar jullie terugkeren–zegt de ‭HEER‭ van de hemelse machten.‭

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 11 februari 2018 om 18:45
Weektekst:

Psalmen 18:29 / NBV
met u storm ik af op een legerbende,
‭met mijn God beklim ik de hoogste ‭muur‭.
‭‭
Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 04 februari 2018 om 14:33
Weektekst:

2Thessalonicen 3:13 / NBV
13 ‭‭Broeders en zusters, doe het goede, zonder op te geven,‭

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen.
John Jansen
Zo. 28 januari 2018 om 17:30
Weektekst:

Colossenzen 3:1 / NBV
1 ‭‭Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.‭

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 21 januari 2018 om 13:38
Weektekst:

Handelingen 1:5 / NBV
5 ‭‭Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de heilige Geest.’‭

Gods zegen voor deze week.
Gr. John
John Jansen
Zo. 14 januari 2018 om 16:48
Weektekst:

Efeziërs 4:7 / NBV
7 ‭‭Aan ieder van ons is genade geschonken naar de maat waarmee Christus geeft.‭

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 07 januari 2018 om 21:30
Weektekst:

Jesaja 43:11 / NBG51
11 ‭‭Ik, Ik ben de HERE, en buiten Mij is er geen Verlosser.‭

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
Feikje de Witt Rijssen
Wo. 03 januari 2018 om 09:21
Soli Deo Gloria
Beste mede lezers, ik wens u allen een heel gelukkig nieuwjaar onder de Zegen van onze almachtige God.
He will be there!
Feikje de Witt
John Jansen
Zo. 17 september 2017 om 17:10
Weektekst:

Johannes 9:39 / NBV
39 ‭‭Jezus zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.’‭

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Ma. 12 juni 2017 om 14:00
Weektekst:

Psalmen 2:7 / NBV
7 ‭‭Het besluit van de ‭HEER‭ wil ik bekendmaken.
‭Hij sprak tot mij:
‭‘Jij bent mijn zoon,
‭ik heb je vandaag verwekt.
‭‭
Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Ma. 29 mei 2017 om 11:30
Weektekst:

1Petrus 3:14 / NBV
14 ‭‭Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen;‭

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Ma. 22 mei 2017 om 11:12
Weektekst:

1Corinthiërs 6:19 / HSV
19 ‭‭Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is ‭en‭ Die u van God hebt ‭ontvangen‭, en dat u niet van uzelf bent?‭

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Ma. 15 mei 2017 om 09:39
Weektekst:

Mattheüs 16:24 / NBV
24 ‭‭Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen.‭

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen.
John Jansen
Ma. 08 mei 2017 om 11:03
Weektekst:

Johannes 8:32 / NBV
32 ‭‭U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’‭

Gods zegen voor deze week.
Gr.John Jansen
John Jansen
Zo. 30 april 2017 om 18:28
Weektekst:

1Corinthiërs 14:1 / NBV
1 ‭‭Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral naar die van de profetie.‭

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Ma. 10 april 2017 om 16:39
Weektekst:

Johannes 3:15 / HSV
15 ‭‭opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.‭

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Ma. 27 maart 2017 om 16:50
Weektekst:

Galaten 3:13 / NBV
13 ‭‭Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’‭

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 19 maart 2017 om 18:34
Weektekst:

1Petrus 2:24 / NBV
24 ‭‭Hij heeft in zijn lichaam onze zonden het kruishout op gedragen, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.‭

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 12 maart 2017 om 20:10
Weektekst:

Jesaja 53:4 / NBV
4 ‭‭Maar hij was het die onze ziekten droeg,
‭die ons lijden op zich nam.
‭Wij echter zagen hem als een verstoteling,
‭door God geslagen en vernederd.
‭‭
Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 05 maart 2017 om 20:01
Weektekst:

Galaten 5:1 / NBV
1 ‭‭Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.‭

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 26 februari 2017 om 20:02
Weektekst:

1Johannes 1:9 / NBV
9 ‭‭Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.‭

Gods zegen voor deze week
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 19 februari 2017 om 15:47
Weektekst:


Jona 2:2 / NBV
2 ‭‭‭‘In mijn nood roep ik de ‭HEER‭ aan
‭en hij antwoordt mij.
‭Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp–
‭u hoort mijn stem!
‭‭
Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 12 februari 2017 om 13:29
Weektekst:

Daniël 2:20 / NBV
20 ‭‭Hij zei:
‭‘Geprezen zij de naam van God, van eeuwigheid tot eeuwigheid,
‭want hij bezit wijsheid en kracht.
‭‭
Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 05 februari 2017 om 16:00
Weektekst:

Jeremia 31:25 / NBV
25 ‭‭Wie dorstig zijn, zal ik verkwikken; wie uitgeput zijn, geef ik kracht.’‭

Gods zegen voor deze week
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 29 januari 2017 om 17:33
Weektekst:

Psalmen 139:6 / NBV
6 ‭‭Wonderlijk zoals u mij kent,
‭het gaat mijn begrip te boven.
‭‭
Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 22 januari 2017 om 14:11
Weektekst:

Psalmen 62:7 / NBV
Bij God is mijn redding en eer,
‭mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.
‭‭
Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 15 januari 2017 om 13:29
Weektekst:

Mattheüs 6:25
25 ‭‭Daarom zeg ik jullie: maak je geen zorgen over jezelf en over wat je zult eten of drinken, noch over je lichaam en over wat je zult aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding?‭

Gods zegen voor deze week
Gr. John Jansen
John Jansen
Ma. 02 januari 2017 om 11:59
Weektekst:

Openbaring 21:3 / NBV
3 ‭‭Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.‭

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Ma. 26 december 2016 om 09:52
Weektekst:

Maleachi 4:6a
en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders...

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 18 december 2016 om 14:25
Weektekst:

Psalmen 48:14
Zo is God,
‭onze God, nu en altijd,
‭hij is het die ons leidt, voor eeuwig.’

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
‭‭
John Jansen
Zo. 04 december 2016 om 18:08
Weektekst:

Johannes 10:9 / NBV
9 ‭‭Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.‭

Gods zegen voor deze week.
Gr John Jansen
John Jansen
Zo. 20 november 2016 om 15:30
Weekteks:


Psalmen 1:6 / NBV
6 ‭‭De ‭HEER‭ beschermt de weg van de rechtvaardigen,
‭de weg van de wettelozen loopt dood.
‭‭
Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
‭‭
John Jansen
Zo. 13 november 2016 om 17:50
Weektekst:

Ruth 1:16b / NBV
uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.‭

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Ma. 07 november 2016 om 08:22
Weektekst:


Efeziërs 2:21 / NBV
21 ‭‭Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer,‭

Gods zegen voor deze week
John Jansen
Zo. 30 oktober 2016 om 13:39
Weektekst:

2Corinthiërs 2:14 / NBV
14 ‭‭God zij gedankt dat hij ons, die één zijn met Christus, in zijn triomftocht meevoert en dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur.‭

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 23 oktober 2016 om 17:53
Weektekst:


Psalmen 19:7 / NBV
7 ‭‭‭(19:8)‭ De wet van de ‭HEER‭ is volmaakt:
‭levenskracht voor de mens.
‭De richtlijn van de ‭HEER‭ is betrouwbaar:
‭wijsheid voor de eenvoudige.
‭‭
Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
‭‭
John Jansen
Zo. 16 oktober 2016 om 14:42
Weektekst:


Romeinen 6:4 / HSV
4 ‭‭Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.‭

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Ma. 10 oktober 2016 om 11:59
Weektekst:

5 Breng hulde aan de HEER, onze God,
en buig u neer aan zijn voeten.
Heilig is hij.
Ps. 99:5

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 02 oktober 2016 om 12:28
Weektekst:


1 Samuël 2:2 / NBV
2 ‭‭Geen is er heilig als de ‭HEER‭,
‭er is geen andere God dan u,
‭geen rots is er als onze God.
‭‭
Gods zegen voor deze week
John Jansen
Zo. 25 september 2016 om 13:33
Weektekst:

Johannes 7:37 / NBG51
37 ‭‭En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!‭

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Ma. 19 september 2016 om 08:02
Weektekst:

Psalmen 63:8 / NBV
8 ‭‭‭(63:9)‭ Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel,
‭uw rechterhand houdt mij vast.
‭‭
Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Ma. 05 september 2016 om 16:00
Weektekst:

4 Ik vraag aan de HEER één ding,
het enige wat ik verlang:
wonen in het huis van de HEER
alle dagen van mijn leven,
om de liefde van de HEER te aanschouwen,
hem te ontmoeten in zijn tempel.
Ps. 27:4

Gr. John Jansen

Sandra Joan
Zo. 04 september 2016 om 02:20
Vandaag Zondag 4 september 2016 vieren we het nieuwe kerkelijke jaar 2016-2017 (Start - Zondag) op feestelijke wijze in de Openlucht! Vanaf 11.00 uur is iedereen van harte welkom in de Helderse Vallei.
Het zal een ontspannen dienst zijn met het Thema: Home is where The Heart is. God wilt ons hart een Thuis geven.
De gemeente zorgt voor koeken en een koele verfrissing. Voor de kinderen is er een verrassing.
Onze vraag aan u is om een kleedje/stoelen, koffie/thee/drinken en een lunch mee te nemen.
Gewoon genoeg voor het aantal mensen waarmee je komt en iets extra's voor gasten die aanschuiven bij de dienst.
John Jansen
Ma. 29 augustus 2016 om 13:52
Weektekst:

22 Hij onthult het diepste van de duisternis
en brengt het zwartste donker naar het licht.
Job 12:22

Gods zegen voor deze week.
Gr John Jansen

John Jansen
Ma. 11 juli 2016 om 07:39
Weektekst:

4 Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
Ps. 23:4

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Di. 05 juli 2016 om 18:38
Weektekst:

46 Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is.
Joh. 12:46

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Wo. 29 juni 2016 om 18:40
Weektekst:

11 Dit getuigenis luidt: God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon.
12 Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.
1Joh. 5:11-12

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 19 juni 2016 om 14:39
Weektekst:

10 Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.
1Joh. 4:10

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
feikje de witt rijssen
Di. 14 juni 2016 om 17:17
Iedre morgen bij ,t ontwaken
zingt mijn ziel voor u o god.
heelde dag wist ik uw wan,dlen als een deken om mijn lotals ik danopsta en ga wan,dlen
in uw koninkrijk o heer
zingt mijn ziel voor u mijn koning
tot uw lof entot uw eer.

altijd wil ik u aanbidden
maken uwe name groot.
heffen op mijn hoofd en handen
ook al ben ,k in grote nood.
want ik weet uw ookk is op mij
en u slaat mijn wegen ga
en u zult mij zachtkend leiden
dank o god voor die gena

op de wijs van ik heb geloofd en daarom zing ik
een hartelijke groet voor u allen feikje de witt rijsseen
John Jansen
Ma. 13 juni 2016 om 07:58
Weektekst:

11 Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer.
Rom. 12:11

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 05 juni 2016 om 13:58
Weektekst:

3 Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt.
II Thessa. 1:3.

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Ma. 30 mei 2016 om 16:30
Weektekst:

23 Dit is zijn gebod: dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals hij ons heeft opgedragen.
24 Wie zich aan zijn geboden houdt blijft in God, en God blijft in hem. Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven.

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Ma. 09 mei 2016 om 07:36
Weektekst:

Romeinen 5:5 / NBV
5 ‭‭Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.‭

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 24 april 2016 om 14:10
Weektekst:

7 Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht.
1Cor. 5:7

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Ma. 04 april 2016 om 09:29
Weektekst:

5 Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,

6 die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,
hij die trouw is tot in eeuwigheid,

7 recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De HEER bevrijdt de gevangenen,

Ps. 146:5-7

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen

John Jansen
Zo. 27 maart 2016 om 10:21
Weektekst:

24 God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden.
Hand. 2:24

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Ma. 21 maart 2016 om 17:20
Weektekst:

9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.
10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.

1Petr. 2:9-10

Gr. John Jansen
John Jansen
Ma. 14 maart 2016 om 16:48
Weektekst:

12 in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem.
13 Ik vraag u dan ook de moed niet te verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want daaraan kunt u eer ontlenen.
14 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,
15 die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde.

Ef. 3:12-15

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 06 maart 2016 om 18:29
Weektekst:

48 Ik reikhals naar uw geboden,
ik heb ze lief.
Uw wetten blijf ik overdenken.
Ps. 119:48

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Ma. 22 februari 2016 om 10:48
Weektekst:

31 Hemel en aarde zullen vergaan, maar mijn woorden zullen niet vergaan.
Marc. 31:13

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 14 februari 2016 om 16:50
Weektekst:

6 Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt.
7 Blijf in hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid.
Kol. 2:6-7

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Ma. 18 januari 2016 om 08:01
Weektekst:

10 Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken.
1Petr. 2:10

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 03 januari 2016 om 13:24
Weektekst:

'"met mijn God beklim ik de hoogste muur".
Ps. 18:30b (NBV)

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 20 december 2015 om 16:11
Weektekst:

En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven.
1Joh. 4:9.

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 13 december 2015 om 16:56
Weektekst:

De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.
Rom. 13:10

Gods zen voor deze week.
Gr John Jansen
John Jansen
Zo. 06 december 2015 om 14:49
Weektekst:

Ga dus op weg maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Math. 28:19

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 22 november 2015 om 14:27
Weektekst:

3 als de dauw van de Hermon
die neervalt op de bergen van Sion.
Daar geeft de HEER zijn zegen:
leven voor altijd.
Ps. 133:3

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 15 november 2015 om 16:41
Wekktekst:

2 en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.
Hebr. 13:2

Gods zegen voor deze week
Gr John Jansen
John Jansen
Zo. 08 november 2015 om 15:52
Weektekst:

24 Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint.
1Kor. 9:24

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 01 november 2015 om 20:03
Weektekst:

17 Ja, er is hoop voor uw toekomst, luidt het woord des HEREN,
Jer. 31:17.

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 25 oktober 2015 om 14:31
Weektekst:

24 ‘s Nachts verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben de God van je vader Abraham. Wees niet bang want ik sta je ter zijde, en ik zal je zegenen en je veel nakomelingen geven omwille van mijn dienaar Abraham.’
Gen. 26:24.

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 18 oktober 2015 om 15:06
Weektekst:

3 Vertel het aan je kinderen,
en laten je kinderen het aan hun kinderen vertellen
en hun kinderen aan het volgende geslacht.
Joël 1:3

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 11 oktober 2015 om 12:00
Weektekst:

Johannes 6:51 Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen
John Jansen
Zo. 04 oktober 2015 om 13:41
Weektekst

2 verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken.
2Tess 2:2

Gods zegen voor deze week.
Gr. John Jansen


Bericht toevoegen