Pastoraat

Voor dringende hulp kunt u bellen naar 06-12451764. 

Waarom een Pastoraal en Diaconaal team?

Als gemeente willen we zorgen voor elkaar en voor mensen in onze omgeving die daar behoefte aan hebben. Daarbij staat de beschrijving van Jezus in Mattheus 9:36 centraal:

“Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben”.

Voor christenen hoort zorgen voor elkaar dan ook niet een optie te zijn, maar een vanzelfsprekends iets.

Als christenen willen we steeds meer gaan lijken op Jezus, dus ook in de manier waarop Hij zorgde voor de mensen om Hem heen. Jezus laat ons zo in de praktijk zien, dat God intensief om de mensen geeft.

Paulus schrijft in verschillende brieven in de Bijbel dat we zorg moeten dragen en vrijgevig moeten zijn voor hen die het minder goed hebben. Jakobus zegt zelfs dat geloof dood is als je geen zorg hebt voor de naaste (hoofdstuk 2:14-26).
Daarom is het een opgelegde verantwoordelijkheid om voor onze naasten te zorgen. Het moet als het ware een natuurlijk proces worden, zodat de mensen zullen herkennen dat we het zorgen voor anderen leuk vinden en dat we dit doen uit echte aandacht voor elkaar, eigenlijk ook zoals God naar ons kijkt.

Of, om de woorden aan te halen van Jezus zelf, zoals in Mattheus 22:37-40 staat:

“Heb de Heer uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand”. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: “heb uw naaste lief als uzelf”.

 

Voel u dus vrij om van onze hulp gebruik te maken.