Herleef

Omdat wij, als gemeente, geloven dat de gemeente een plek is om te herstellen en te genezen, een plek om oude schadelijke patronen te vervangen door patronen die goed zijn en op Gods waarheid gebaseerd. Omdat wij geloven dat je mag leven vanuit je identiteit in Christus, bieden wij al 3 jaar dit programma aan in onze gemeente. Al diverse mensen hebben het gevolgd en daar zijn kostbare getuigenissen van. 

Herleef!
We leven in een gebroken wereld. Op allerlei terreinen raken mensen beschadigd of beschadigen zij zichzelf en anderen door hun houding en gedrag. Sommigen komen in een vicieuze cirkel terecht, waardoor de hoop op verandering en herstel langzamerhand kleiner wordt.

Ook binnen onze gemeente zijn mensen die de gevolgen van deze gebroken wereld aan den lijve ondervinden. Worstelend met hun identiteit, verkeerde gewoonten of zelfbeeld. Juist ook voor deze mensen is Jezus naar de aarde gekomen. Tijdens zijn rondwandeling op aarde had Hij extra tijd en aandacht voor hen. En tijdens de ontmoetingen die Hij had met mensen die worstelden, stelde Hij meestal deze vraag: “Wat wilt u dat ik voor u doe?” Het antwoord was bijna altijd: “Dat ik gezond mag worden.” En dat is wat Hij deed: mensen gezond maken.

Innerlijke genezing is iets dat we vaniit onszelf niet kunnen bewerkstelligen. Jezus zei: “Ik ben gekomen om de mens het leven te geven in al zijn volheid” (Joh. 10:10). Vanuit de Bijbel gebaseerde principes en het vinden van je identiteit in Christus willen we je helpen die volheid van leven te vinden die Christus beloofd.

Hoe ziet een Herleef avond eruit?

De maandagavond wordt geopend met gebed, muziek, lofprijzing, soms getuigenissen en iedere avond onderwijs. Er zal per avond een thema worden behandeld. In kleine gespreksgroepen wordt het thema verder uitgewerkt. Hierbij zijn mannen en vrouwen in aparte groepen ingedeeld.

Als voorbereiding op de avond neemt u thuis de vragen door die bij de betreffende thema horen.  De lessen ontvangt u digitaal. Een coach is in dit hele traject erg belangrijk. Samen met jou zullen we een goede coach zoeken die met je oploopt tijdens het hele proces.  Dit is iemand die christen is en bereidt is met je op te lopen gedurende het programma. Voor de coach komt er ook een informatieavond. Op de startmaandag wordt hier verder op ingegaan.

We starten met een mannen en een vrouwengroep. Er kunnen maximaal 6 mensen per groep meedoen.

Voor Wie?

Voor iedereen die blokkades ervaart in zijn/haar relatie met God. Voor iedereen die wil groeien in geloof. Voor iedereen die ervaart dat hij/zij niet in vrijheid leeft en belemmerd wordt door bijvoorbeeld:

  • Minderwaardigheidsgevoelens
  • Moeite met boosheid
  • Verslaving
  • Beheerst worden door angst
  • Gepest of mishandeld te zijn
  • Negatieve (denk)patronen te hebben.

Data

Start: seizoen 2024/2025, geef je vast op!
Daarna iedere maandagavond, 24 weken, muv de vakanties
Locatie : Het Lichtbaken Baluwstraat 3a Den Helder
Aanvang : 19.30 uur Afsluiting : rond 22.00 uur

Aanmelding

Inschrijven voor Herleef kan vanaf nu via info@lichtbaken.nl.  
Ook kunt u zich op zondagen na de dienst opgeven bij
Rinus van de Berge.

Voor specifieke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen:
Olga Jansen 06-19035803

 Uitnodiging voor Herleef!