Creche en Zondagschool

Kinderen horen er bij in onze gemeente. We willen graag dat kinderen zich in de eredienst en in hun eigen dienst thuis voelen. We hebben enthousiaste leiders die de kinderen graag op een aansprekende manier laten ontdekken wat geloven inhoud. Maar ook wat het betekent om samen gemeente te zijn. 

Crèche:


De crèche is de plek waar onze jongste kinderen zondags van harte welkom zijn. Het is geweldig om te zien hoe de gemeente natuurlijk groeit door de geboorte van kleine baby’s. Maar ook om de kinderen van gasten te mogen ontvangen. In de crèche is een veilige plek waar de kindren aandacht krijgen en in een liefdevolle omgeving kunnen zijn terwijl hun ouders in de kerk opgebouwd kunnen worden.

Er wordt met de kinderen gespeeld en voorgelezen en voor voor de kinderen die dat al kunnen zijn er bijbelverhalen en bijbehorende creatieve dingen. Er zijn altijd 2 of 3 leid(st)ers om goed voor de kinderen te zorgen. Kinderen nemen zelf eten en drinken mee. En een tasje vet verschoningen. Er kan altijd doorgegeven worden of er speciale zorg nodig is voor een kind.

Met vragen kunt u terecht bij  Jorine Vonk of Dámaris Jansen door te mailen naar: creche@lichtbaken.nl.

Zondagsschool: 

Het doel van ons zondagsschoolwerk is kinderen bij de Heer Jezus te brengen: “Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet” (Markus 10:14).

We hopen dat ze Gods genade mogen leren kennen en in Hem zullen opgroeien tot toegewijde volgelingen van Jezus Christus: “God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf” (Mattheüs 22: 37-40), zoals ook onze in de visie van onze gemeente staat. Zodat de kinderen leren:

  • Om te bidden: contact te hebben met de Heer Jezus, alleen of samen
  • Om te aanbidden: God groot maken in je leven en helemaal voor Hem leven
  • Om te dienen: anderen om je heen helpen
  • Om te getuigen: laten zien wie Jezus voor je is
  • Wat de basisprincipes van het geloof in Jezus zijn

 

Op veel verschillende manieren worden de oude Bijbelverhalen vertaald naar het nu. Er is tijd voor ontspanning, ruimte om te leren bidden, rust om te luisteren, vrolijke activiteiten en om de theorie toe te passen in de prktijk. Kinderen horen er bij met hun hele hebben en houden. Ze zijn kostbaar en waardevol. Ze zijn de kerk van nu!


Kerk met je ouders!
1 Keer per maand hebben we een dienst samen met de kinderen van de zondagsschool. Deze dienst noemen we ‘Kerk met je ouders!’
Om de kinderen te laten ontdekken dat ze erbij horen. Dat de dienst een fijne plek is om te zijn. Er zal in deze ontspannen, verrassende diensten op een andere manier aandacht zijn voor jong en oud.

Met vragen kunt u terecht bij Heleen Baard door te mailen naar zondagsschool@lichtbaken.nl