Gebedspunten

Gebedspunten
Israël 
16 januari 2020

Israël:

– Bid om bescherming van Israël als het land omringd is door vijanden. Bid dat er geen aanvallen zullen plaatsvinden en mochten die toch plaatsvinden, dat er geen slachtoffers vallen. Bid dat Israel een daadkrachtige regering zal krijgen, die op de juiste wijze het land bestuurt.
– “En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen” (johannes 1:5). Van ‘s avonds 22 december tot 30 december viert het Joodse volk Chanoeka (inwijdingsfeest of lichtjesfeest). Bid dat de duisternis op dit feest van licht geen kans krijgt en dat het Joodse volk dit feest in rust kan vieren zonder opgeschrikt te worden door geweld of antisemitisme.
– Dank voor de prachtige Bijbelse beloften over de toekomst van Israël. Dat God het Joodse volk thuisbrengt en na fysiek herstel ook een geestelijk herstel zal geven. En dat Israëls Messias, Koning Jezus, terug zal komen om vanuit Jeruzalem op aarde te regeren.

Israël en de volken:

– Afgelopen zomer is er in Nederland een nieuwe Israëlische ambassadeur begonnen, Naor Gilon. Bid dat de ambassadeur een vruchtbare en goede tijd in Nederland mag hebben.
– Bid voor de landen van het Midden-Oosten. Dank dat er in deze veelal islamitische landen ook christenen zijn. Vaak worden zij vervolgd. Bid om bescherming van deze christenen en bid dat meer en meer moslims tot geloof in Jezus zullen komen.
– “Verlos Uw volk en zegen Uw eigendom, weid hen en draag hen tot in eeuwigheid” (Psalm 28:9). Bid dat landen die zich vijandig opstellen tegenover Israël krachteloos zullen zijn in hun kritiek en aanvallen. En bid dat God Israël zal dragen als het bedreigd wordt.

Christenen voor Israël:

– Bid dat godsdienstdocenten op scholen en jeugdleiders tijdens jeugdclub aan de kinderen en tieners over Gods trouw aan Zijn volk Israël zullen vertellen. En dat er geen plaats is voor vervangingsleer en onjuiste informatie over de situatie in het land Israël.
– Bid voor de medewerkers van Christenen voor Israël. Dat zij gezond zijn en vol energie hun werk kunnen doen.
– Dank voor alle mogelijkheden die Christenen voor Israël heeft om de boodschap van Gods trouw aan Israël door middel van lezingen en anderzins in de breedte van de kerken te brengen.