Kerkdienst reserveren.

Reserveer voor een dienst!

Welkom! We houden de diensten tot in september in het openlucht theater van de Helderse Vallei. Hiervoor hoeft u niet te reserveren. Op 18 juli en 8 augustus zijn er geen diensten in het openlucht theater.
18 juli is er een doopdienst in het Lichtbaken. Hiervoor kunt u wel een plekje reserveren met onderstaande knop.

Stappenplan-reserveringssysteem_v2-4